Affärssystemet som enkelt formas efter ert sätt att göra affärer

Bison är ett komplett affärssystem för parti- och detaljhandelsföretag som strävar efter kontinuerlig förbättring av sin verksamhet och ser affärssystemet som en viktig konkurrensfördel

Se filmen

Fördelar med Bison

Flexibelt

Bison formas enkelt efter verksamhetens unika behov

Intuitivt

Användargränssnitt med fokus på ergonomi och enkelhet

Kraftfullt

Hanterar komplexa affärsprocesser och stora transaktionsmängder

Tryggt

En kostnadseffektiv investering som ger resurser till att utveckla era affärer

Applikationsområden

Sales Order

Bison Sales Order hanterar företagets försäljning på ett flexibelt och kraftfullt sätt med stöd för komplex pris- och orderhantering.

Procurement

Bison Procurement hjälper er att effektivt hantera hela inköpsprocessen från behovsberäkning till matchning av leverantörsfakturor.

Warehouse

Bison Warehouse tar hand om all fysisk hantering av produkter, från inleverans till utlastning av gods och allt som sker däremellan.

Assembly

Bison Assembly har ett helt integrerat stöd för grossistföretagets behov av montering, legotillverkning och enklare produktion.

Finance

Med Bison Finance kan hela er verksamhet styras och följas upp in i minsta detalj. Koncerninterna transaktioner hanteras med enkelhet.

BI

Bison BI är ett avancerat verktyg för uppföljning och analys av försäljning, inköp och tillverkning med kraftfull drill-down möjlighet.

Referenser

Bison används idag av många ledande företag och koncerner inom olika verksamhetsområden. Läs mer.