Bison är ett komplett affärssystem för företag inom parti- och detaljhandel med moduler för försäljning, inköp, lagerhantering, tillverkning, ekonomi och BI.

Sales Order

Bison Sales Order erbjuder funktionalitet för att hantera allt vad gäller företagets försäljning och bygger på en avancerad ordertypshantering vilket möjliggör en kraftfull och flexibel ordertagning. Det finns ett inbyggt CRM som hanterar ditt företags kundvård med stöd för både planering och uppföljning. Utöver detta består Sales Order av bland annat: avancerad prissättning, TB-kontroll och transit- och direktorder.

Procurement

Med inköpsfunktionen i Bison kan er inköpsprocess effektiviseras. Bison hjälper er att hantera hela inköpsprocessen från behovsberäkning och optimal orderkvantitet till matchning och attestering av leverantörsfakturor. Några nyckelfunktioner i Bison Procurement är prognostisering, ekonomisk orderkvantitet, kalkyler och fraktfördelningar.

Warehouse

Bisons lagerfunktioner hjälper er att hantera alla era lagerprocesser, från inleverans till utlastning av gods och allt som sker däremellan. Ytterligare funktioner som Bison Warehouse hanterar är bl.a. inventering, plockoptimering, lagerplatsoptimering samt stöd för Pick-by-Voice och automatisering av lagret.

Assembly

Från beredning till rapportering ger Bison en heltäckande funktionalitet för er tillverkningsprocess . Bison Assembly är byggt för att matcha grossist- och handelsverksamheters behov av systemstöd för montering, legotillverkning och enklare produktion. Produktionsmodulen hanterar informationsflödet från råvara till färdig produkt och är helt integrerad med övriga moduler i Bison.

Finance

Bison Finance är helt integrerad med övriga moduler i Bison och ger er tillgång till aktuell information om företagets finanser i realtid. Här hanteras allt ifrån löpande bokföring, bokslut och kundreskontra till leverantörsreskontra, budgetering och anläggningsredovisning. I Bison Ekonomi finns också stöd för projektredovisning, momsredovisning och Cash Management.

BI

Med Bison BI kan ni följa upp och analysera verksamhetens lönsamhet i realtid. Med hjälp av detta intuitiva och kraftfulla verktyg kan utfallet analyseras ned på minsta begrepp i systemet. Eftersom BI-modulen är en helt integrerad del av Bison är informationen alltid aktuell och tillförlitlig.